Andrei R. Mochola: Życie rosyjskiej emigracji literackiej w Czechosłowacji (1918-1945) - Handout

Mochola, Emigracja rosyjska, Czechosłowacja, Russia Abroad, Praga, Prague, Praha

 

 A. R. Mochola  Życie rosyjskiej emigracji literackiej w Czechosłowacji (1918-1945) (Hand-out)

 

 

Życie literackie

 • twórczość autorów

 • konkretne utwory literackie

 • polemiki na stronach pism i gazet

 • działalność wydawnicza: Plamja, Volja Rossii

 • rynek książki

 • wzajemne kontakty pomiędzy literatami (koła literackie: Skit Poetov, Daliborka, Volja Rossii)

 • kontakty z czytelnikiem

 

Życie literackie jako część życia emigracji

 • podobne tendencje i problemy ( rozbicie na ośrodki, niejednolity charakter emigracji, w mniejszym stopniu podziały polityczne)

 

Konflikt generacji - ojcowie i dzieci

 • generacja ojców - V.I.Niemirowicz-Danczenko (1845-1936), A.M.Amfiteatrow (1862-1938), J.N.Czirikow (1864-1932), A.T.Awierczenko (1881-1925).
  V.S.Warszawskij: "... była częścią realnego społeczeństwa ... miała swój życiorys ..."

 • generacja najmłodsza - "dzieci" - członkowie grupy literackiej Skit poetov  (Pustelnia poetów): V.M.Lebiediew (1896-1969), A.S.Gołowina (1909-1987), E.K. Czergincewa (1904-1989) oraz jedyny w tym gronie prozaik V.G.Fiedorow.
  V.S.Warszawskij: "... żyliśmy i byliśmy pozbawieni odpowiedzialności, jak gdyby obok świata i historii. W twarze wiał nam wiatr gloszący Niebyt. I naszym ojcom wydaliśmy się być obcy. Stracona generacja."

 • międzygeneracja - M.I.Cwietajewa (1892-1941) oraz krytycy literaccy A.L.Bem (1886-1945?) i M.L.Słonim (1894-1976); w cieniu w/w: J.F.Kalinnikov (1890-1934).

 

Literatura jako fenomen bez granic geograficznych - wymiana informacji, kontakty literackie

 • szczególna rola Czechosłowacji (Praga, położenie geograficzne, Słowiańskość)

 • kontakty literackie z zachodem wschodem, północą i południem:

  • Francja - Paryż: "Koryfeusze" - K.Balmont, D.Mierieżkowskij, Z.Gippius, V.Chodasiewicz, A.Remizow, I.Szmieljow, B.Zajcew, krytyk G.Adamowicz, później: M.Cwietajewa

  • Berlin: V.Nabokov (Sirin), R.Bloch, krytyk J.Ajchenvald

  • Tallinn (Rewel), Riga: N.Andriejew (członek Instytutu Kondakowa i koła Skit Poetov)

  • Warszawa:  L.Gomolicki (Skit Poetov, warszawaska Taverna Poetov - A.L.Bem)

  • Belgrad, krytyk literacki I.Goleniszczew-Kutuzow

 • Dni kultury rosyjskiej, zjazdy, tournee

 • Prasa emigracyjna: Volja Rossii, Svoimi Putiami

 

Rola tradycji literackiej, kontrowersje, polemiki

 • Rozpad monolitu literatury rosyjskiej po 1917 r. - sytuacja nietaturalna: dwie (trzy?) literatury

 • Sens literatury emigracyjnej - spadkobiercy

 • Rosja i Europa - spór o tradycje: Nabokov, Cwietajewa (M.Putna: "po prostu inna")

 • Stosunek do literatury rosyjskiej w Rosji i literatury radzieckiej (Majakowskij !)

 

Problem pisarza: stosunek do trzech fenomenów:

 • Stara Rosja (przed 1917 r.)

 • Nowa Rosja (po 1917 r.)

 • Nowa rzeczywistość - emigracja 
  A.L.Bem:  "... przestaliśmy być obserwatorami, staliśmy się uczestnikami"

 

Konflikt generacji

 • problem współodpowiedzialności ojców (CS: sympatie lewicowe, eserzy)

 • nadzieja powrotu i jej fiasko

 • rozpad literatury - "realizm a modernizm"

 • atmosfera literacka w Czechosłowacji:

  • poloha tradicni: J.S.Machar, K.M.Capek-Chod (prozaicky naturalismus)

  • poloha modernisticka: A.Sova, O.Brezina

  • K.Capek - przekład Pasma G.Appolinaire'a (1919), metatext twórczości

  • 1923 program poetismu: V.Nezval, K.Teige (m.in. J.Seifert, F.Halas)

  • poezja proletariacka: J.Wolker, J.Hora

  • proza psychologiczna, proza o tematyce społecznej (M.Majerova, M.Pujmanova, I.Olbracht, J.Hasek

 • kontakty literackie rosyjsko-czeskie - przekład (K.Balmont: przekład Vybranych spisu J.Vrchlickiego - polemika na stronach gazet; rola pism: Central'naja Jevropa (mutacja CE), przekłady Breziny, Seiferta, Nezvala V.Lebiediev (Skit poetov); przekłady literatury rosyjskiej - niewątpliwy wpływ emigracji; najczęściej tłumaczeni: K.Balmont, D.Mierieżkovskij, N.Gumiljiov, rodzimi: J.Czirikow i V.Niemirowicz-Danczenko.

 • Publikacje w periodykach CS: Lumir, Akord, Listy pro umeni a kritiku, Slovenske Pohl'ady, Elan, Prudy + Miec, Molva, Rul', periodyki niemieckie.

 

Fragmenty:

 • A.Amfiteatrow: "... Nie można mówić w Pradze o obczyźnie ...." (1922).

 • M.Cwietajewa: korespondencja z A.Teskovą .

 • A.Teskova: "... ruska emigrace po r. 1917 nas do jiste miry zbavila iluzi."

 • T.G.Masaryk: Russland und Europa. Jena 1913.


Rambler's Top100 copyright © 2001 by mochola, last updated 24Y2K8, best with IE5.5 1024x768px, 6 sec over 56.6 bps