russia.abroad.1917-1945 

 

 

Фотоархив | Библиотека | Acta Rossica | Энциклопедия Зарубежной России | Форум 

Rosyjscy pisarze emigracyjni w Polsce (1918-1939)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

    

Użyte skróty: WA=Warszawa; PH=Praha; WL=Wilno; KR=Kraków; LW=Lwów

 

 

 • Adler A. - autor utworu Повесть о треx героях (Druja 1923). 

 • Arcybaszew Michaił P. - *1878 r. Izium (Achtyrka) w gub. charkowskiej, +1927 Warszawa. Pisarz i publicysta, autor powieści Санин. Na emigracji od jesieni 1923 r. Redaktor gazety За Свободу!. Opublikował zbiór opowiadań Под солнцем (WA 1924), tragifarsę Дьявол (WA 1925), zbiór opowiadań Дикие, powieść Женщина, стоящая посередине (Praha 1925, w jęz. czeskim), Записки писателя (WA 1925). Autor niezliczonej ilości artykułów i felietonów w gazecie За Свободу!. Na emigracji przeredagował i wydał ponownie powieści Санин, У последней черты i inne utwory. Pośmiertnie, pod redakcją D.W.Filosofowa ukazał się zbiór opowiadań Черемуха (WA 1927). Utwory pisarza przetłumaczono na wiele jęz. europejskich. 

 • Bajkin Wsiewołod S. - *1898 r. Redaktor moskiewskiego pisma Свободный час oraz redaktor publikacji przekładów poetów rzymskich. Lektor jęz. rosyjskiego na Uniwersytecie Wileńskim. Uczestnik warszawskiej Tawerny poetów i wileńskiego Stowarzyszenia poetów. Uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше. 

 • Bart S. W. - Poeta. Publikował przed emigracją w Rosji. Uczestnik warszawskiego Stowarzyszenia Literackiego. Opublikował następujące tomiki poezji: Камни ... тени (WA 1934), Душа в иносказании (Paris 1935), Письмена (WA 1936), Ворошители соломы (WA 1939). 

 • Bartieniew Nikołaj - poeta, najpr. student; w czasie pobytu w obozach jenieckich [Zadrutniki] współtworzył pisma na łamach których opublikował kilka własnych wierszy, esejów o kulturze i duchowości rosyjskiej i in. Los nieznany. 

 • Bieliewskaja Marina Ja. - *1888 r. Sankt Petersburg. Ukończyła Instytut Smolny. Autorka sztuk Нина Ртищева, Мать, Перед рассветом, Последний сигнал i in. Granych na scenie rosyjskiej w Wilnie. Redagowała pismo dziecięce Родное слово; Pod pseudonimem opublikowała utwór Забава Путятина, była autorką szeregu nowel i opowiadań dla dzieci. 

 • Biełobłockij S. - Autor tomiku poezji Пурпурные аккорды (Grodno 1930). 

 • Berg P.A. - Autor tomiku poezji Литовские песни (WL 1924). 

 • Bochan D. D. - Poeta, autor przekładu poetyckiego Слово о полку Игореве (tom Колосья, Mińsk 1898). Tłumaczył poetów polskich, litewskich, czeskich i żydowskich. Kierownik młodzieżowych kółek literackich w Wilnie, redaktor gazet Искра, Новая Искра. Opublikował przekłady poematów Stanisława Brzozowskiego, utworów Dostojewskiego i in. (WL 1920). Współpracował z pismem Утес oraz z wydawnictwami eurazyjskimi. 

 • Bochan-Sawinkowa S. D. - +1939 Wilno. Ukończyła Uniwersytet Praski, uczestniczyła w wileńskim Kole Literackim. Opublikowała szereg artykułów krytyczno-literackich i filozoficznych w pismach Утверждения, Утес, Новая Ёпоха i in. 

 • Bolescys Nikołaj (pseud.) - patrz: D'ziewanowskij Nikołaj W. 

 • Bołotow A. W. - Autor szkiców i reportaży Страстные и светлые дни на Афоне (WA 1931). 

 • Brand Władimir W. - +1942. Kapitan artylerii podczas I wojny światowej, podpułkownik Добровольческой Армии. Poeta i dziennikarz. Uczestnik warszawskiej Tawerny poetów, redaktor tygodnika Меч. Opublikował tomik Стихи (WA 1932). Uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше, almanachach Новь i Шестеро. Współpracownik czasopisma Грань. 

 • Chirjakow Al. M. - *1963 gubernia permska, +1940 Warszawa. Dziennikarz, prozaik; były współpracownik wydawnictwa Посредник. Przewodniczący Związku pisarzy i dziennikarzy w Warszawie; opublikował w gazecie За Свободу! wspomnienia o Tołstoju, Leskowie, Mierieżkowskim i in.; szkice z życia w przedrewolucyjnej Rosji. W 1934 r. otrzymał I premię na konkursie literackim organizowanym przez Związek pisarzy i dziennikarzy rosyjskich w Jugosławii za opowiadanie Медведь. Otrzymał również III premię w konkursie na hymn skautów rosyjskich. Uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше, współpracował z wieloma pismami emigracyjnymi, m. in. Зарница, Сеятель, Борьба за Россию, Руль, Молва. 

 • Dikgoff-Derental Aleksiej A. - działacz polityczny, współpracownik B. W. Sawinkowa. Autor szeregu artykułów o tematyce politycznej i historycznej. 

 • Dombrowskij A. S. - *1889 r. w guberni woroneskiej, Ж 1938 Warszawa. Były oficer, uczestnik I wojny światowej. Opublikował powieść Иван Калюжный (Tallin 1936). Uczestniczył w pracach warszawskiego Stowarzyszenia literackiego oraz szeregu wydawnictw rosyjskich w Polsce. 

 • D'ziewanowskij Nikołaj W. (pseud. Nikołaj Bolescys) - *1897 Odessa, los nieznany (+Wilno?). Poeta i prozaik, uczestnik praskiego koła poetyckiego Скит, współpracownik i dziennikarz szeregu pism i gazet emigracyjnych, m. in.: Воля России, Перезвоны, Сполохи, Своими путями, Студенческие годы, За Свободу!. Po przyjeździe z Pragi zamieszkał (prawdopodobnie) w Wilnie. 

 • Fiszer Władimir M. - *1885 gubernia kijowska, +Pułtusk. Nauczyciel gimnazjalny, historyk literatury, tłumacz Byrona. Opublikował szereg utworów poetyckich, artykułów historycno-literackich oraz szkice Записки из местечка w czasopismie На чужой стороне. Współpracował również z pismami Голос минувшего на чужой стороне, Русская мысль, Руль, Родное слово oraz z prasą polską. 

 • Gessen (Hessen) S. I. - *1887, +1951 Warszawa albo Łódź. Były profesor Uniwersytetu Tomskiego, profesor Rosyjskiego Instytutu Naukowego w Berlinie, od 1934 roku w Pradze; od 1939 r. docent na Uniwersytecie Warszawskim. Filozof, historyk nauk pedagogicznych. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Łódzkim. Obszerna bibliografia składa się z publikacji w czeskich, francuskich (paryskich) periodykach naukowych i popularnych, publikował także w języku polskim i niemieckim. 

 • Gomolicki Leon - patrz: Gomolickij Lew N. 

 • Gomolickij Lew N. (Gomolicki Leon) - *1903 St. Petersburg, +Warszawa. Grafik, poeta i krytyk literacki; bodaj najbardziej utytułowany rosyjski poeta emigracyjny w Polsce. Uczestnik szeregu kół i stowarzyszeń literackich, sekretarz Związku pisarzy i dziennikarzy rosyjskich w Polsce. Publikował od 1921 roku; tomiki poezji: Миниатюры (WA 1921), Дуновение (WA 1932), Цветник. Дом (Tallin 1936), Притчи (WA 1938); książki: Об основах русской культуры. Достоевский и Толстой (Prešov 1928), Арион (o emigracyjnej poezji rosyjskiej, Paris 1939); inne utwory: poematy Варшава (WA 1934) oraz Ёмигрантская поэма (Tallin 1936), ballada Ода смерти (WA 1937). W 1931 r. otrzymał I premię w konkursie literackim organizowanym przez Związku pisarzy i dziennikarzy rosyjskich w Polsce za zbiór opowiadań Ночные встречи (publikowane w piśmie Молва). Współpracował z licznymi gazetami i czasopismami emigracyjnymi (Меч, За Свободу!, Новь, Содружества, Сполохи i in., również polskich); uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше, Сборникe русских поэтов в Польше oraz w almanachach якорь, Священная лира, Новь. 

 • Hessen S. I. - patrz: Gessen S. I. 

 • Izgoj Władimir - Autor tomiku Зов колокольный (WA 1929). 

 • Jewreinow B. A. - *1889 Borszczeń, gubernia kurgańska, +1933 Praga. Ukończył Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu Piotrogrodzkiego, uczestnik wojny domowej w Rosji, docent Rosyjskiego Wydziału Prawnego w Pradze, historyk, poeta, autor szeregu artykułów o Bakuninie. Uczestnik warszawskiej Tawerny poetów, redaktor czasopisma Родное слово, współpracował z szeregiem emigracyjnych pism i gazet w Polsce, Czechosłowacji, Niemczech i Francji, m. in.: Звено, Живое слово, Голос минувшего на чужой стороне, Центральная Европа, Последние новости, Свобода, За Свободу!, Виленское утро, Руль; uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше oraz w almanachu Шестеро. 

 • Jurjew Pantelejmon W. - (pseud. Siemion Witiazewskij) *Moskwa, +Lwów. Dziennikarz, historyk, prozaik, poeta. Redaktor naczelny gazety Утро oraz kilku innych mniejszych periodyków. Opublikował tomiki poetyckie Четвертое кольцо (LW 1930) i Слово о полку (1937); powieści Перекати поле (1930) i Честь знамени (LW 1937) oraz Очерки галицко-русской и карпаторусской литературы (LW 1930-1931). Publikacje obejmują również zagadnienia historii Ukrainy. Uczestniczył w Сборникe русских поэтов в Польше; współpracował z rosyjską prasą w Polsce i USA, jak również z prasą ukraińską i polską w Polsce. 

 • Kalinin Pawieł G. - (pseud. Piotr Prozorow) *1889 St. Petersburg. Inżynier dróg łączności, były oficer marynarki, farmer i właściciel pensjonatu pod Paryżem. Poeta, prozaik; uczestnik warszawskiego Stowarzyszenia literackiego i koła literackiego В своем углу. Publikował od roku 1918: poemat Обиход oraz szereg opowiadań i artykułów w prasie emigracyjnej. Współpracował m.in. z: За Свободу!, Руль, Молва, Меч, Москва, Новое русское слово. 

 • Kacenelson Palcyel M. - *1893 Połock. Dziennikarz, prozaik, poeta; publikował od 1912 r. Uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше oraz Сборникe русских поэтов в Польше; w latach 1929 i 1930 otrzymał odpowiednio II i III premię w konkursie literackim Związku pisarzy i dziennikarzy rosyjskich w Polsce za zbiory swoich wierszy. Współpracował z wileńskim pismem Утес i gazetą За Свободу!. 

 • Kindiakowa (Rynkiewicz) Sofia Je. - Poetka, uczestniczka Stowarzyszenia literackiego; opublikowała tomik poezji Меандр (WA 1932). Uczestniczyła w Антологии русской поэзии в Польше. 

 • Klementiew W. F. - Prozaik, uczestnik warszawskiego Stowarzyszenia literackiego. Opublikował szereg nowel i opowiadań w gazetach За Свободу!, Молва, Меч. 

 • Klinger Gieorgij W. - *1918 r. Syn profesora Uniwersytetu Poznańskiego; opublikował tomik poezji Небесный плуг (WA 1937), Жатва божья (WA 1937); uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше. 

 • Kołodij Oleg - +1937 Warszawa. Poeta, uczestnik warszawskiej Tawerny poetów i Антологии русской поэзии в Польше. Publikował w wydawnictwach warszawskich. 

 • Kondratiew A. A. - *1876 Sankt Petersburg, +Równe. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Petersburskiego, pracował w kancelarii Dumy Państwowej. Poeta i prozaik, współpracował z wieloma толстыми журналами wydawanymi przed rewolucją. Opublikował powieść demonologiczną На берегах ярыни (Berlin 1930), tomiki wierszy Славянские боги (Równe 1936), Ветроград небесный (WA 1937). Uczestnik Антологии русской поэзии в Польше i almanachu Священная лира. Opublikował szereg opowiadań i artykułów krytyczno-literackich w periodykach i gazetach Русская мысль, Числа, Россия и славянство, Русское слово, Наша жизнь, Волынское слово, За Свободу!, Свободa Молва, Меч. 

 • Korotyszewskij Wasilij - Poeta, opublikował tomik poezji Интимное (Pińsk 1932). Uczestnik Антологии русской поэзии в Польше, współpracował z czasopismem На рубеже i gazetą За Свободу!. 

 • Kozłowskij L. S. - +Warszawa. Historyk literatury i krytyk literacki. Były współpracownik Русских ведомостей; opublikował książkę Вл. Короленко как художник и мыслитель (II wyd. Paris 1922). Współpracował z czasopismem На чужой стороне oraz z szeregiem polskich gazet i czasopism. 

 • Kulisz I. F. - *gubernia czernihowska. Z wykształcenia agronom, nauczyciel gimnazjalny, poeta. Opublikował szereg utworów poetyckich i artykułów teoretycznych na łamach pism Звено, На рубеже, Молва, За Свободу!, Волынское слово i in.; uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше. W latach 1925 oraz 1935 otrzymał pierwszą premię w konkursie literackim organizowanym przez Związek pisarzy i dziennikarzy rosyjskich w Warszawie. 

 • Kułakowskij S. Ju. - *1892. Historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, propagator literatury polskiej. Publikował w jęz. rosyjskim i polskim m.in.: Современные польские поэты в очерках С. Кулаковского и в переводе М. Хороманского (Berlin 1930) ян Кохановский 1520-1930 (Berlin 1930), Из истории "Кирджали" Пушкина [w:] Puszkin. 1837-1937, Kraków 1939. Współpracownik czasopism Новь, Центральная Европа i innych. 

 • Lieliawskij B. N. - Autor tomiku poetyckiego Ночные песни в Галичине (LW 1927). 

 • Lisowskij Jurij I. - (pseud. Jewgienij Wadimow) *1879. Były oficer Sumskiego pułku husarów, w czasie I wojny światowej prokurator wojskowy w sztabie gen. Łochwickiego we Francji. Poeta i prozaik, publikował od 1910 r. Opublikował powieść Корнеты и звери (Beograd 1929), tomiki poezji К единому (Beograd 1929), Где-то (Beograd 1930), Стихи (Paris 1931), ponadto: Русская культура (WA 1937). Uczestnik Антологии русской поэзии в Польше. 8 lutego 1941 w Русском собрании в Варшаве odbyła się uroczystość 45-lecia twórczości artystycznej pisarza. 

 • Ługanow Andriej - Prozaik, krytyk literacki. W latach 1927-1932 opublikował szereg opowiadań, nowel i artykułów krytycznych w gazecie За Свободу!. 

 • Łyszczynskij-Trojekurow Lew W., książe - Prozaik, poeta; były współpracownik pism Русский вестник, Современный вестник, Лукоморье. Mieszkał w Brześciu nad Bugiem. Opublikował m. in.: Сказка о кумаче (1920), tomik poetycki: Цепи жемчужные (WA 1924), poemat o rewolucji rosyjskiej Длань Господня (WA 1925). Współpracował z pismami За Свободу!, Молва, Слово, Утро, Наше время. Uczestnik Антологии русской поэзии в Польше, przetłumaczony na jęz. polski. 

 • Majkow Dmitrij M. - Poeta. Opublikował tomik poetycki Бездорожье. Стихи (WA 1937). Uczestnik Антологии русской поэзии в Польше, współpracował z pismami На рубеже, За Свободу!. 

 • Marcynkowskij Władimir F. - *1884 gubernia wołyńska. Ukończył Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu Petersburskiego, były nauczyciel gimnazjalny; kaznodzieja. Opublikował przetłumaczoną na siedem jęz. książkę Записки верующего (PH 1929), tomik poetycki Душевные струны (WL 1938) oraz szereg broszur o tematyce religijnej. 

 • Matwiejew Aleksiej P. - *1885 Wilno, +Warszawa. Inżynier, prozaik. Opublikował szkice o życiu lotników rosyjskich Разбитые крылья, dramat Ка-эры [w:] Отрыв (Paris 1938) oraz szereg opowiadań i artykułów na łamach pisma Иллюстрированная Россия. 

 • Michajłow W. K. - Prozaik, uczestnik warszawskiego Stowarzyszenia literackiego. Opublikował kilka nowel i opowiadań w gazecie За Свободу!. 

 • Naljancz S. (pseud.) - patrz: Szowgenow S. I. 

 • Olenin Konstantin I. - Poeta, autor popularnego utworu poetyckiego Спите, орлы боевые и cпи, моя девочка; Publikował od 1908 roku, m. in.: tomiki poetyckie Прелюдия (WL 1925) i Несколько слов (Równe 1939). Mieszkał w Sarnach. 

 • Plinatus (pseud.) - patrz: Szene Wiaczesław 

 • Pliescowa Liubow' - Autorka tomiku poezji В лучах солнца (WA 1938). 

 • Poliszczuk K. L. - Autor opowiadania Атаманша Соколовская (LW 1922). 

 • Pronin Gieorgij - Autor tomiku poetyckiego Узор теней. ч. 1. Светлотени лесные (PH 1927) 

 • Prozorow Piotr (pseud.) - patrz: Kalinin Pawieł G. 

 • Ropszyn W. (pseud.) - patrz: Sawinkow Boris W. 

 • Rudicz Wiera - Poetka, autorka pięciu tomików poetyckich, wydanych w Piotrogrodzie w latach 1902-1925; uczestniczyła w Антологии русской поэзии в Польше. 

 • Sawinkow Boris W. (pseud. W. Ropszyn) - *1879 Charków, +1925 Moskwa. Autor głośnej powieści Конь вороной. Terrorysta, późniejszy działacz polityczny rosyjskiej emigracji w Polsce. Tu opublikował szereg artykułów o charakterze politycznym, rzadziej o tematyce historycznej, głównie w gazecie За Свободу! oraz w publikacjach rosyjskich organizacji politycznych w Polsce. 

 • Seliwanow Wasilij - +1925 Warszawa. Poeta, opublikował tomik poetycki Плащаница (WL 1928); uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше. 

 • Sienickaja Lidia E. - Prozaik, poetka. Kierownik rosyjskiego koła literackiego w Równem. Uczestniczyła w Сборникe русских поэтов в Польше oraz Антологии русской поэзии в Польше. Współpracowała z pismami Утес, Русское слово. 

 • Sokołowa Tamara - Poetka, uczestniczyła w Сборникe русских поэтов в Польше oraz Антологии русской поэзии в Польше; współpracowała z pismem Утес. 

 • Sorgonin (Rozwadowskij-Sorgonin) Gieorgij K. - *1904 Irkuck. Doktor prawa, były sekretarz sądu apelacyjnego. Poeta, był przewodniczącym wileńskiej Barki poetów. Uczestnik Stowarzyszenia literackiego, brał udział w Антологии русской поэзии в Польше; opublikował tomiki poetyckie Северное (Narva 1933), Зима в декабре (WL 1936), sztukę Арифметика жизни (WA 1939). Wielokrotnie brał udział w wieczorach autorskich (Warszawa, Wilno, Brześć Litewski). Współpracował z pismami Звено, За Свободу!, Русское слово, Новая Россия, Виленское утро i in. W marcu 1940 r. w Warszawie odbyła się uroczystość 15-lecia twórczości artystycznej poety. 

 • Surkow Andriej A. - Krytyk literacki. Opublikował broszurę Культ Пушкина в СССР (WL-WA 1938); współpracownik prasy rosyjskiej i polskiej. 

 • Szemiet Gieorgij - Poeta, opublikował tomik poetycki Осколки (Paris 1936), uczestnik Антологии русской поэзии в Польше. 

 • Szene Wiaczesław (pseud. Plinatus). Prozaik, poeta. Opublikował poemat Княжья месть (WA 1930) oraz powieść Последние (z życia petersburskiej młodzieży w latach 1913-1920, WA 1938). Uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше, tłumaczony na jęz. polski. 

 • Szkrobow Władimir W. - *1889 gubernia mińska. Były nauczyciel ludowy, leśniczy. Opublikował tomik poetycki Средь грез и рифм (Rīga 1930) oraz szereg opowiadań i szkiców w różnorodnych periodykach emigracyjnych. 

 • Szowgenow S. I. (pseud. S. Naljancz) - Ukończył Rosyjski Wydział Prawny w Pradze. Poeta, przewodniczący wileńskiego Stowarzyszenia poetów. Uczestnik Антологии русской поэзии в Польше, współpracował z pismami Воля России, Руль i in. 

 • Turincew Aleksandr A. - *1896 Moskwa, +Paryż. Poeta, uczestnik warszawskiej Tawerny poetów i praskiego Skita. W czasie pobytu w obozie jenieckim w Rożanach (do 1921 r.) redagował pismo literacko-kulturalne Дон [Zadrutniki]. Autor znanego artykułu Поэзия советской России [w:] Своими путями No. 6-7, 1925. Uczestnik almanachu Записки наблюдателя; współpracował z pismami Воля России, Студенческие годы, Версты, Дни, Последние новости, За Свободу!. 

 • Wadimow Jewgienij (pseud.) - patrz: Lisowskij Jurij I. 

 • Wawrik Wasilij R. - *1889 Jasnica, ujezd zborowski. W 1915 r. będąc studentem wydziału prawa Uniwersytetu Lwowskiego został wcielony do armii austriackiej. Rok później dostał się do niewoli na froncie włoskim. Przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do korpusu rosyjskiego. W czasie rządów Kiereńskiego wrócił do Rosji, gdzie zaciągnął się do Armii Dobrowolczej, awansowany na kapitana. W 1925 r. ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Praskiego. Poeta, badacz historii i folkloru Galickiej Rusi, wykładowca lwowskiego Instytutu Pedagogicznego, redaktor pisma Временник Ставропигийского института. Opublikował tomiki poezji Трембита (Użhorod 1921), Стихотворения (Philadelphia 1922), Красная горка (LW 1923), Гаивки (LW 1924), Под шум Салгира (LW 1924), szkic historyczny Карпатороссы в Корниловском походе (LW 1923), kilka prac z zakresu folklorystyki, historii i literaturoznawstwa m.in.: Народные песни о Романе Галицком (LW 1924), Иван Григорьевич Наулович - просветитель Галицийской Руси (LW 1926), Народная словесность и целяне-поэты Галицкая литература о "Слове о полку Игореве" (LW 1930), Галицкая Русь - Пушкину (LW 1938). Uczestniczył w Сборникe русских поэтов в Польше oraz Антологии русской поэзии в Польше. 

 • Wiktorow G. - Autor tomiku poetyckiego Спектра (WA 1922). 

 • Witiazewskij Siemion (pseud.) - patrz: Jurjew Pantelejmon W. 

 • Woinow Oleg - Poeta, uczestnik warszawskiej Tawerny poetów, uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше oraz w almanachu Шестеро. 

 • Wojcechowskij S. L. - *1900 r. Poeta, uczestnik warszawskiego Stowarzyszenia literackiego. Opublikował tomik Стихотворения (WA 1932), uczestniczył w Антологии русской поэзии в Польше i w almanachu якорь. 

 • Żarin S. I. - Poeta, uczestnik warszawskiej Tawerny poetów i Антологии русской поэзии в Польше. Opublikował tomik poezji Вечерняя баллада oraz szereg wierszy w gazecie За Свободу!. 

 

 Emigracyjni pisarze i krytycy rosyjscy publikujący w Polsce 

 

 • Bem Alfred L. - patrz: Bubeníková, M. & Vachalovská, L. (eds.): Alfréd Ljudvigovič Bém (1886-1945?) - Bibliografie. Praha NkČr 1995. (pełna bibliografia A.L. Bema) 

 • Breszko-Breszkowskij Nikołaj N. - *1874, +1943 Paris. Syn znanej działaczki rewolucyjnej Je. K. Breszko-Breszkowskiej; prozaik. W Polsce opublikował powieść Жидкое золото (WA 1930). 

 • Czergincewa E. - Poetka mieszkająca w Pradze, członkini Skita; w Polsce ukazał się jej tomik Строфы (WA 1938). 

 • Dwojczenko (Markowa) Eufrosinija - *1901; mieszkała w Bukareszcie. W Polsce opublikowała artykuł Жизнь и творчество Пушкина в Бессарабии [w:] Puszkin. 1837-1937. (KR 1939). 

 • Gorlin Michaił G. - *1909 Sankt Petersburg, +1943 ? (obóz koncentracyjny). Mieszkał i pracował we Francji. Poeta, historyk literatury. W Polsce opublikował artykuł Eгипетские ночи [w:] Puszkin. 1837-1937. (KR 1939). 

 • Iwask Jurij P. - *1907 Moskwa, +1986. Poeta, uczestnik tallińskiego Cechu poetów, mieszkał w Pieczorach, Estonia. W Polsce opublikował tomik poetycki Северный берег (WA 1938). 

 • Jaworskij Julian A. - *1873 Bełcza w Galicji, +1937 Praha. Slawista, filolog, historyk literatury, poeta. W Polsce ukazały się: tomiki poezji: Беззвучные песни (LW 1922), Блудные огни (LW 1922), Злыдни (LW 1923); broszury: Русский язык (LW 1923), Вопрос о единстве русского языка перед австрийским военным судом в Вене (LW 1924), Литературные отголоски русско-украинского периода в Закарпатской Руси (LW 1929) oraz szereg artykułów naukowych. Był redaktorem almanachów Думы о Родине (LW 1923), Талергофский альманах, Карпаторусский сборник (Użhorod 1930-1931). 

 • Sawickij P. N. - *1895 Czernihów, +1968 ZSRR. Działacz polityczny, ekonomista, geograf, historyk kultury; jeden z twórców myśli eurazjańskiej. Jego praca Географический ландшафт в советской литературе ukazała się w Pracach VIII-go Międzynarodowego Zjazdu Slawistów, WA 1934. 

 • Wiaczesławskij Witalij W. - Poeta, prozaik mieszkający w Osijek, Jugosławia. W roku 1931 otrzymał II premię w konkursie literackim organizowanym przez Związek pisarzy i dziennikarzy rosyjskich w Warszawie.

 

 

 

 


Rambler's Top100 copyright © 2001 by mochola, last updated September, 8th Y2K+2, best with IE5.5 1024x768px, 15 sec over 56.6 bps