MOCHOLA.ORG | MAIN PAGE

Hledání předků a příbuzných - Antonín Mochola

 

Hledání předků a příbuzných - Antonín Mochola


 

Prosím o pomoc při hledání předků a příbuzných Antonína Mocholy (Antonín Mochola), kaplana ve Frenštátě p. R. (1908-1924), starosty Tělocvičného odboru Orla (1909-1919) a pokladníka Matice Radhošťské (1924-1934).

 

Antonín Mochola - kaplan ve Frenštátě p. R. (1908-1924), starosta Tělocvičného odboru Orla (1909-1919) a pokladník Matice Radhošťské (1924-1934)
ZOOM

   

P. Antonín Mochola je zmíněn v několika publikacích: 

 1. Kolébka české turistiky. Katalog k expozici Kolébka české turistiky - Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech. Vydal Moravskoslezský kraj za spoluúčasti Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, v roce 2007.
   
  Studie napsali Jiří Klučka (Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech) a Ing. Jiří Sedláček (Lyžařský sport ve Frenštátě pod Radhoštěm po roce 1945).
   
  Cit.: Tělocvičný odbor Orla vznikl v roce 1909 při Všeodborovém sdružení křesťanskosociálního dělnictva ve Frenštátě p. R., u jeho vzniku bylo 27 členů, starostou byl P. Antonín Mochola, náčelníky J. Hlaváč a A. Pfeifer, od r. 1919 vedl jednotu kaplan P. Fr. Mastil (...) V r. 1939 je starostou Orla kaplan P. Hugo Schneider, v r. 1945 místní farář P. A.[ntonín?] Mochola.Dokument
   

 2. Poutní místo Zašová Františka Šiguta. Tiskem a nákladem Valašské knihtiskárny ve Valašském Meziříčí 1942.
   
  Antonín Mochola je zde zmíněn jako 27. kaplan v Zašové a to v roce 1934.Dokument
     

 3. Při opravě kopule zvonice kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti byla v malé kopuli objevena zacínovaná krabička ze zinkového plechu s dokumenty, které tam byly uloženy v roce 1924, m.j. Protokol o výborové schůzi Matice Radhošťské dne 30.července 1924 o 8 hodině večerní v místnostech Katolického domu ve Frenštátě p. R.:

  Cit.: Přítomní: P. Filip Eliáš, P. Ant. Mochola, Jan Reček, Karel Vepřek, Robert Polanský, Jan Křenek, Jan Hlaváč, P.Mastil, Amalie Špačková, Terezie Milbergová. P. Filip Eliáš zahajuje schůzi, vítá přítomné a předčítá protokol poslední schůze ze dne 20. července 1924, kterýž to zápis jednohlasně schválen. Přistoupeno k I. bodu programu: Volba funkcionářů: Voleno aklamací k návrhu Jana Křenka vyzněla volba jednohlasně a zvoleni byli: za předsedu: Dp. Filip Eliáš, za místopředsedu: p. Karel Vepřek, za jednatele: p. Robert Polanský, za pokladníka: Dp. Antonín Mochola, kteří volbu příjímají.Dokument  

Děkuji za jakékoliv informace, které budete moci poskytnout.

 

S úctou,

 

Andrei R. Mochola, PhD

 

Kontakt | Mochola na Slovensku | František Mochola


Rambler's Top100 copyright © 2001-2008 by mochola, last updated 1302Y2K8, best with IE5.5 1024x768px, 5 sec over 56.6 bps